گیاه Euonymus americanus

Euonymus americanus
-
2
L.
Strawberry Bush
0
Celastraceae

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک