گیاه Euonymus tingens

Euonymus tingens
-
1
Wall.
-
0
Celastraceae

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
لوازم آرایشی و بهداشتی
ماده رنگ