گیاه Eurya chinensis

Eurya chinensis
-
0
R.Br.
-
2
Theaceae

عکس

2.5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت