گیاه Fagopyrum dibotrys

Fagopyrum dibotrys
-
2
(D.Don.)Hara.
Perennial Buckwheat
4
Polygonaceae
F. cymosum. (Trev.)Meissn. Polygonum chinense. P. dibotrys.

عکس

1
2
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ
ضد ورم
کاهنده فشارخون

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روتن (نوعی مکمل غذایی)