گیاه Fagopyrum esculentum

Fagopyrum esculentum
گندم سیاه
3
Moench.
Buckwheat
3
Polygonaceae
F. sagittatum. F. vulgare. Polygonum fagopyrum. - correct name?

عکس

1.5
0.3
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

رگ گشا، گشادکننده عروق
شیرافزا
قابض
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روتن (نوعی مکمل غذایی)

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

احیای خاک
کود سبز
ماده رنگ