گیاه Fagopyrum tataricum

Fagopyrum tataricum
-
1
(L.)Gaertn.
Tartarian Buckwheat
3
Polygonaceae
Polygonum tataricum.

عکس

0.8
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن