گیاه Fallugia paradoxa

Fallugia paradoxa
-
0
(D.Don.)Endl.
Apache Plume
0
Rosaceae

عکس

2.5
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
جاروب
روغن غیر خوراکی
محصولات مو