گیاه Fontanesia phillyreoides fortunei

Fontanesia phillyreoides fortunei
-
0
(Carrière.)Yaltirik.
Xue Liu
0
Oleaceae
F. fortunei.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین