گیاه Forestiera acuminata

Forestiera acuminata
-
1
(Michx.)Poir.
Swamp Privet
1
Oleaceae
Adelia acuminata. Borya acuminata.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب