گیاه Forsythia x intermedia

Forsythia x intermedia
-
0
Zabel.
-
0
Oleaceae

عکس

2.5
2.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین