گیاه Fritillaria atropurpurea

Fritillaria atropurpurea
-
1
Nutt.
Purple Fritillary
2
Liliaceae

عکس

0.6
0.05
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست

استفاده خوراکی

ریشه