گیاه Fritillaria imperialis

Fritillaria imperialis
لاله سرنگون، لاله واژگون، گل نگین
1
L.
Crown Imperial
2
Liliaceae

عکس

1
0.3
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد تومور
مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل