گیاه Fritillaria roylei

Fritillaria roylei
-
2
Hook.f.
-
0
Liliaceae

عکس

0.6
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
چشمی
شیرافزا
ضد آسم
ضد روماتیسم