گیاه Fritillaria verticillata

Fritillaria verticillata
لاله واژگون
3
Willd.
-
2
Liliaceae

عکس

0.6
0.1
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
خلط آور
سرطان
شیرافزا
ضد سرفه
قابض

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل