گیاه Galium aparine

Galium aparine
بی تی راخ
3
L.
Goosegrass
2
Rubiaceae

عکس

1.2
3
-
یکساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
سرطان
ضد ورم
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه
چای

سایر موارد استفاده

پاک کننده
صافی
فتیله/مواد آتش زا
ماده رنگ