گیاه Galium boreale

Galium boreale
-
2
L.
Northern Bedstraw
2
Rubiaceae

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
ماده رنگ