گیاه Galium gracile

Galium gracile
-
2
Bunge.
-
1
Rubiaceae

عکس

0.15
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد ورم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ