گیاه Galium mollugo

Galium mollugo
-
2
L.
Hedge Bedstraw
1
Rubiaceae
G. elatum. G. erectum.

عکس

1.2
0.6
-
چندساله
متوسط
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
دافع سنگ ادراری
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ