گیاه Galium odoratum

Galium odoratum
-
3
(L.)Scop.
Sweet Woodruff
3
Rubiaceae
Asperula odorata.

عکس

0.15
0.45
-
چندساله
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قلبی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
گل
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
خوشبوکننده
دورکننده
گیاهان پوششی در حیاط خانه
ماده رنگ