گیاه Galium spurium

Galium spurium
-
2
L.
False Cleavers
1
Rubiaceae
G. vaillantii.DC.

عکس

0.75
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ