گیاه Galium verum

Galium verum
شیر پنیر
2
L.
Lady's Bedstraw
3
Rubiaceae

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
دافع سنگ ادراری
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
مدر، ادرارآور
مراقبت از پا

استفاده خوراکی

بذر
برگ
بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
جایگزین قهوه
رنگ خوراکی
نوشیدن

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
دورکننده
گیاهان پوششی در حیاط خانه
ماده رنگ