گیاه Geranium bicknellii

Geranium bicknellii
-
1
Britton.
-
1
Geraniaceae
G. carolinianum longipes. G. longipes. G. nemorale.

عکس

0.6
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قابض
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

برگ
گل