گیاه Geranium erianthum

Geranium erianthum
-
1
DC.
Wooly Geranium
1
Geraniaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قابض
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

برگ
گل