گیاه Geranium maculatum

Geranium maculatum
-
3
L.
Spotted Cranesbill
0
Geraniaceae

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
قابض
قابض خونریزی
کلیه
متفرقه
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تانین
ماده رنگ