گیاه Geranium pratense

Geranium pratense
-
2
L.
Meadow Crane's Bill
0
Geraniaceae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد