گیاه Ginkgo biloba

Ginkgo biloba
ژینکو
5
L.
Maidenhair Tree
5
Ginkgoaceae
Salisburia adiantifolia.

عکس

30
9
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
باروری
چشمی
خلط آور
سرطان
ضد آسم
ضد باکتری
ضد قارچ
ضد کرم، کرم کش
قابض
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
روغن

قسمت مورد استفاده

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
صابون