گیاه Hedychium coronarium

Hedychium coronarium
-
2
J.König.
Butterfly Ginger
2
Zingiberaceae

عکس

1.5
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
تب بر
ضد روماتیسم
ضد نفخ
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
کاغذ