گیاه Hemerocallis fulva

Hemerocallis fulva
زنبق رشتی
2
L.
Common Day Lily
5
Hemerocallidaceae

عکس

1
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پادزهر
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تصفیه کننده خون، مصفای خون
سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد استفراغ
ضد درد
ضد کرم
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تار و پود (بافندگی)