گیاه Hemerocallis middendorffii

Hemerocallis middendorffii
-
1
Trautv.&C.A.Mey.
-
5
Hemerocallidaceae

عکس

0.9
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تار و پود (بافندگی)