گیاه Hemiptelea davidii

Hemiptelea davidii
-
1
(Hance.)Planch.
-
2
Ulmaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
روغن غیر خوراکی
فیبر