گیاه Hepatica acutiloba

Hepatica acutiloba
-
2
DC.
American Liverleaf
0
Ranunculaceae

عکس

0.25
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

کبدی
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)