گیاه Hydrophyllum virginianum

Hydrophyllum virginianum
-
1
L.
Virginia Waterleaf
3
Hydrophyllaceae

عکس

0.6
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

برگ