گیاه Ilex asprolla

Ilex asprolla
-
2
Champ.
-
0
Aquifoliaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم