گیاه Ilex cornuta

Ilex cornuta
-
2
Lindl.&Paxton.
Horned Holly
1
Aquifoliaceae

عکس

4
5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
سقط آور
ضد بارداری
ضد نفخ
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه