گیاه Ilex opaca

Ilex opaca
-
2
Sol. ex Aiton.
American Holly
2
Aquifoliaceae
I. quercifolia. Meerb.

عکس

15
1.5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
چشمی
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
چوب
ماده رنگ