گیاه Ilex pedunculosa

Ilex pedunculosa
-
1
Miq.
-
1
Aquifoliaceae

عکس

10
6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد نفخ
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ