گیاه Ilex vomitoria

Ilex vomitoria
-
1
Sol. ex Aiton.
Yaupon Holly
1
Aquifoliaceae

عکس

6
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور

استفاده خوراکی

ادویه
چای

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب