گیاه Impatiens balsamina

Impatiens balsamina
گل حنا، گل بی صبر زینتی
2
L.
Rose Balsam
2
Balsaminaceae

عکس

0.6
0.5
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
خلط آور
زگیل
سرطان
ضماد
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
ماده رنگ