گیاه Impatiens glandulifera

Impatiens glandulifera
-
1
Royle.
Jewelweed
3
Balsaminaceae
I. roylei.

عکس

1.5
0
-
یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی