گیاه Impatiens pallida

Impatiens pallida
گل رنگ پریده
3
Nutt.
Pale Jewelweed
3
Balsaminaceae

عکس

1.5
0.6
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تیمار اثرات نیش حشرات

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

قارچ کش