گیاه Impatiens sulcata

Impatiens sulcata
-
0
Wall.
-
2
Balsaminaceae
I. gigantea. Edgew.

عکس

1.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن