گیاه Inula britannica chinensis

Inula britannica chinensis
-
3
(Rupr.)Regel.
Xuan Fu Hua
1
Compositae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بهبود دهنده زخم
خلط آور
صفرا آور
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک و آرام کننده اعصاب
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ