گیاه Jasminum nudiflorum

Jasminum nudiflorum
یاسمن زمستانی
1
Lindl.
Winter-Flowering Jasmin
0
Oleaceae
J. sieboldianum.

عکس

3.6
4.5
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

محرک تعریق

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تثبیت خاک