گیاه Juniperus californica

Juniperus californica
-
1
Carrière.
Californian Juniper
2
Cupressaceae

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
کاهنده فشارخون
محرک تعریق

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت