گیاه Juniperus communis nana

Juniperus communis nana
-
3
Syme.
Juniper
3
Cupressaceae
J. nana. Willd. J. sibirica. Burgsdorf.

عکس

9
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
ضد نفخ
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
جایگزین قهوه
چای
میوه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پوشش زمین
دورکننده
رزین
سوخت
فتیله/مواد آتش زا
فیبر
گیاهان پوششی در حیاط خانه
محصولات مو