گیاه Juniperus osteosperma

Juniperus osteosperma
-
2
(Torr.)Little.
Desert Juniper
3
Cupressaceae
J. californica utahensis. J. utahensis.

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خونساز
ضد درد، مسکن درد
ضماد
کلیه
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
ساخت سقف
سوخت
فتیله/مواد آتش زا
گردن بند
محصولات مو
موم