گیاه Juniperus scopulorum

Juniperus scopulorum
-
2
Sarg.
Rocky Mountain Juniper
3
Cupressaceae
J. virginiana scopulorum. (Sarg.)Lemmon.

عکس

10
4
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
اشتها آور
بندآورنده خون
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد شوره
ضد عفونی کننده
ضماد
کلیه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
جایگزین قهوه
چای
میوه

سایر موارد استفاده

انگل کش
بادشکن
بخور دادن
پوشش زمین
چوب
دورکننده
فتیله/مواد آتش زا
گردن بند
موم