گیاه Juniperus silicicola

Juniperus silicicola
-
2
(Small.)L.H.Bailey.
Southern Redcedar
2
Cupressaceae

عکس

20
8
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
تب بر
رایحه درمانی
سرطان
سقط آور
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد کرم
قاعده آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
بادشکن
بخور دادن
پوشش زمین
چوب
حشره کش
دورکننده