گیاه Kalopanax septemlobus

Kalopanax septemlobus
-
1
(Thunb. ex A.Murray.)Koidz.
Tree Aralia
2
Araliaceae
K. pictus. (Thunb.)Nakai. K. ricinifolium. Acanthopanax ricinifolium. Acer pictum. Acer septemlobus. Panax ricinifolium.

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
خلط آور
ضد قارچ
کبدی
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش