گیاه Knautia arvensis

Knautia arvensis
-
2
(L.)Coult.
Field Scabious
0
Dipsacaceae
Scabiosa arvensis.

عکس

1
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی